Dreptul de acces la date

Prin aceasta Politica iti oferim detalii despre datele, scopul si modul in care noi prelucram datele tale. 
 
 
Totusi, ne poti solicita in orice moment doresti sa iti confirmam ce date colectam si prelucram despre tine, precum si ne poti solicita acces la datele tale si la urmatoarele informatii cu privire la acestea: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele au fost sau urmeaza sa fie divulgate, perioada pentru care se preconizeaza ca se vor stoca datele sau criteriile utilizate pentru determinare, existenta dreptului de a ne solicita sa iti rectificam sau stergem datele ori de a restrictiona prelucrarea sau a dreptului de a te opune prelucrarii, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere, sursa privind datele preluate de la terti, daca exista un proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri si, daca este cazul, privind logica utilizata si importanta si consecintele utilizate ale unei astfel de prelucrari.
 
 
Pentru a-ti exercita dreptul de acces, ne poti trimite solicitarea ta in mod facil si rapid prin:
 
 
- Formularul de contact: www.cora.ro/gdpr.
- In orice hipermarket Cora, la Punctul de Beneficii.