Dreptul de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat)

Ai dreptul de a ne solicita stergerea datelor tale in oricare dintre situatiile urmatoare: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat sau prelucrat; (ii) iti retragi consimtamantul pe baza caruia prelucram datele tale si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea in continuare a datelor tale; (iii) te opui prelucrarii datelor atunci cand prelucram datele in interesul nostru legitim, si nu putem sa demonstram ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale, (iv) te opui prelucrarii datelor in scop de marketing direct (inclusiv, crearii profilului de client); (iv) datele personale au fost prelucrate ilegal; (v) datele personale trebuie sterse pentru a ne conforma obligatiilor noastre legale.
 
 
Vom putea refuza solicitarea ta de stergere a datelor doar atunci cand: (i) suntem tinuti sa ne conformam unor obligatii legale; sau (ii) pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre in justitie.

 
Ne poti contacta pentru a uza de dreptul de stergere, usor si rapid prin:

 
- Formularul de contact de pe www.cora.ro/gdpr;
- In orice hipermarket Cora, la Punctul de Beneficii.
 

In plus, in cazul stergerii datelor tale, vom informa partenerii nostri / furnizorii nostri cu care realizam unele activitati / care sunt imputerniciti sa prelucreze date in numele nostru, sa stearga orice linkuri catre datele respective, sau copii sau reproduceri ale acestora.