Regulament Card Fidelitate cora

HiperCardul de Fidelitate cora este gratuit si se elibereaza pe loc în oricare din hipermarketurile cora din România, numai pe baza actului de identitate.

S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin acest document în scopul fidelizarii clientilor sai. Datele vor fi dezvaluite partenerilor contractuali ai S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. în cadrul programului de fidelizare clienti. Pe viitor urmatoarele date: adresa, adresa de e-mail, telefon ne permit sa va tinem la curent cu activitatea noastra si/sau a partenerilor nostri din programul de fidelitate HiperCard de Fidelitate cora. În cazul în care nu doriti aceasta, bifati  NU. 

 

Nu sunteti obligat sa furnizati datele din acest formular, acestea fiind necesare pentru înregistrarea si identificarea ca posesor al HiperCardului de Fidelitate cora. Refuzul dvs. de a furniza datele solicitate prin câmpurile obligatorii pentru validarea formularului determina imposibilitatea eliberarii HiperCardului de Fidelitate cora. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Punctul de Beneficii din oricare hipermarket cora. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate. S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. si partenerii sai se angajeaza sa pastreze confidentialitatea asupra datelor personale înscrise în acest formular. 

 

Prin semnarea acestui formular declar ca am luat cunostinta de drepturile si obligatiile mele ce decurg din regulamentul HiperCardului de Fidelitate cora, disponibil în oricare din hipermarketurile cora la Punctul de Beneficii si pe site-ul www.cora.ro. Sunt de acord cu acestea si voi respecta conditiile de utilizare a HiperCardului de Fidelitate cora. Sunt de acord ca informatiile completate în prezentul formular sa fie folosite de S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. pentru implementarea programului de fidelitate cora. 

 

Prin completarea câmpului CNP din prezentul formular consimt în mod expres ca CNP-ul meu sa fie prelucrat de S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. în conformitate cu prevederile Regulamentului HiperCardului de Fidelitate cora, ale programului de fidelizare clienti cora, ale art. 8 alin.1 lit.a) din Legea nr.677/2001 si ale Deciziei nr. 134/2011 a Presedintelui ANSPDCP. Declar ca am fost informat în prealabil de catre S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A., în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din legea nr. 677/2001, asupra identitatii operatorului, respectiv S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A., a scopului în care se face prelucrarea datelor mele personale, a destinatarilor datelor, a obligativitatii furnizarii tuturor datelor cerute si a consecintelor refuzului de a le furniza, a drepturilor mele prevazute de Legea nr. 677/2001, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate. 

 

*Câmpuri obligatorii **Prelucrare de date cu caracter personal înregistrata sub numarul 2705. S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. Sediul social: Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, spatiul S1 (în incinta cora Pantelimon) sectorul 3, Bucuresti. Cod unic de înregistrare: 14374293; Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/38/2002 Capital social subscris si varsat de 82.456.677,40 lei

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL HIPERCARD DE FIDELITATE cora

 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de S.C. România Hypermarché S.A., cu sediul în Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 73- 75, spațiul S1 (în incinta Cora Pantelimon) sectorul 3, București, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J40/38/2002, cod unic de înregistrare 14374293, capital social subscris și vărsat de 82.455.677,40 lei, denumită în continuare “Organizatorul”. Participanții la programul HiperCardul de Fidelitate cora, denumit în continuare „Programul” sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare „Regulamentul Oficial”. Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui participant la Program pentru consultare, în oricare din hipermarketurile cora și pe site-ul www.cora.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public prin afișare la Punctul de Beneficii din hipermarketurile cora, precum și pe internet la adresa www.cora.ro Programul este organizat și se desfășoară în hipermarketurile cora de pe întreg teritoriul României. Loteria cora precum si produsele vandute/serviciile furnizate in numele partenerilor comerciali nu sunt incluse în programul HiperCardului de Fidelitate cora.

 

2. DURATA PROGRAMULUI Programul a fost lansat la data de 22 martie 2006 și are durată nedeterminată. S.C. România Hypermarché S.A. are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului. Înștiințarea referitoare la încetarea Programului va fi afișată cu cel puțin 15 zile înainte de data efectivă de încetare în toate hipermarketurile cora, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.cora.ro. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE Poate fi participantă la Program orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România și a împlinit vârsta de 18 ani. Nu pot participa persoanele juridice și nici persoanele fizice autorizate, fundațiile, asociațiile sau alte forme de organizare colectivă. La Program se poate participa numai prin completarea și semnarea formularului de înscriere, disponibil în toate hipermarketurile cora sau pe site-ul www.cora.ro, sau prin completarea formularului de inscriere virtual disponibil pe unul din site-urile www.cora.ro, www.coradrive.ro sau in aplicatiile electronice puse la dispozitie de Organizator sau de partenerii sai contractuali. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale și citeț. Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Formularul nesemnat sau conținând date incomplete, date invalide sau care nu apartin persoanei care a solicitat HiperCardul de Fidelitate, nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea participării la Program și a folosirii HiperPunctelor acumulate, eventual, pe card. Fiecare participant poate fi titularul unui singur HiperCard de Fidelitate cora, indiferent de hipermarketul cora emitent. În cazul în care un participant are mai mult de un HiperCard de Fidelitate cora, Organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva în orice moment oricare dintre HiperCardurile de Fidelitate ale titularului cu pierderea de către participant a tuturor avantajelor aferente acestora. HiperCardul de Fidelitate cora se emite la cerere și se eliberează pe loc, gratuit, imediat după completarea, semnarea și înregistrarea formularului de înscriere, prin prezentarea actului de identitate în original (C.I./B.I.) la Punctul de Beneficii din oricare dintre hipermarketurile cora. Formularul poate fi găsit și pe site-ul cora: www.cora.ro, de unde poate fi imprimat, completat, semnat și apoi adus la Punctul de Beneficii dintr-unul din hipermarketurile cora. Înregistrarea formularului de înscriere se va face pe baza prezentării actului de identitate (C.I./B.I.) în original. Numai titularul actului de identitate poate fi titularul unui HiperCard de Fidelitate cora. HiperCardul de Fidelitate cora virtual se emite la cerere, in urma completarii electronice a formularului virtual de inscriere cu date reale complete si acceptarea conditiilor Regulamentului de Participare, dar numai dupa verificarea si validarea informatiilor primite prin intermediul aplicatiilor electronice virtuale de catre Organizator. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu emite un HiperCard de Fidelitate virtual in cazul in care datele furnizate la inscriere nu pot fi validate / confirmate a fi reale sau sunt incomplete. HiperCardul de Fidelitate virtual odata emis de catre Organizator da drepturi depline Participantului la Program, asemenea oricarui HiperCard de Fidelitate emis fizic de catre Organizator. La solicitarea Participantului in oricare din hipermarket-urile cora, la Punctul de Beneficii, HiperCardul de Fidelitate virtual poate fi emis si fizic. Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora nu poate folosi HiperCardul de Fidelitate cora al unei alte persoane, în caz contrar pierzând dreptul de participare la Program.

 

4. MECANISMUL PROGRAMULUI * 4.1. HiperPunctele de Fidelitate cora Hipercardul de Fidelitate cora poate fi alimentat cu HiperPuncte din orice hipermarket cora din România. Contul HiperCardului de Fidelitate poate fi gestionat doar de către hipermarketul cora care l-a emis. De asemenea, cadourile pot fi ridicate doar de la hipermarketul cora unde a fost deschis contul HiperCardului de Fidelitate, numai de către titularul HiperCardului de Fidelitate cora, prin prezentarea actului de identitate în original. În funcție de și în limita numărului de HiperPuncte acumulate, titularul poate alege un cadou din Vitrina Cadourilor de Fidelitate din hipermarketul cora care a emis HiperCardul de Fidelitate cora aparținând respectivului titular. Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora poate transforma integral HiperPunctele din contul HiperCardului său de Fidelitate în Bon de Cumpărături. Termenii și condițiile de utilizare a Bonului de Cumpărături sunt menționate în scris pe Bonul de Cumpărături emis conform prezentului Regulament. Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora care, înainte de înregistrarea produselor în sistemul casei de marcat și efectuarea plății cumpărăturilor în oricare din hipermarketurile cora, nu prezintă casierei HiperCardul de Fidelitate (inclusiv cel virtual) pentru scanare, nu va acumula HiperPuncte. In plus, in scopul de a multumi clientilor pentru fidelitatea demonstrata, indiferent de valoarea cumparaturilor Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumuleaza cate 1 HiperPunct pe zi/card/persoana de fiecare data cand prezinta casierei HiperCardul de Fidelitate (inclusiv cel virtual) pentru scanare, in oricare din hipermarketurile cora din Romania. În funcție de valoarea cumpărăturilor Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumulează HiperPuncte. Pentru fiecare 15 lei cheltuiți în oricare din hipermarketurile cora din orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, se primesc câte 5 HiperPuncte. HiperPunctele se obțin pentru cumpărături de minim 30 lei la un bon de casă. Astfel, la 30 lei cheltuiți (suma minimă), Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora primește 10 HiperPuncte, la 45 lei cheltuiți, primește 15 HiperPuncte ș.a.m.d. Pentru fiecare 9 lei cheltuiți în oricare din hipermarketurile cora din orasele Baia Mare, Drobeta Turnu Severin, Constanta, Bacau, Ploiesti se primesc câte 3 HiperPuncte. HiperPunctele se obțin pentru cumpărături de minim 18 lei la un bon de casă. Astfel, la 18 lei cheltuiți (suma minimă), Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora primește 6 HiperPuncte, la 27 lei cheltuiți, primește 9 HiperPuncte ș.a.m.d.

 

Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumulează HiperPuncte suplimentare pentru cumpărarea produselor semnalizate corespunzător în cataloagele și în hipermarketurile cora. Aceste HiperPuncte suplimentare nu sunt condiționate de suma minimă de cumpărături. HiperCardul de Fidelitate cora (inclusiv cel virtual) are valabilitate nelimitată. Perioada de acumulare a HiperPunctelor de Fidelitate este de cel puțin un an de la emiterea HiperCardului de Fidelitate și se încheie la prima dată aniversară a titularului HiperCardului de Fidelitate. Cora păstrează HiperPunctele acumulate în acest interval încă 30 de zile după aniversare, timp în care Titularul HiperCardului de Fidelitate cora poate ridica HiperCadoul. HiperPunctele nefolosite în termen de 30 de zile după data aniversară sunt pierdute definitiv. O nouă perioadă de acumulare a HiperPunctelor începe automat a doua zi după încheierea primei perioade. HiperPunctele din cele două conturi, cel vechi și cel nou, nu pot fi cumulate. Prin exceptie de la regula de mai sus, perioada de acumulare a HiperPunctelor de Fidelitate acumulate de Titularii HiperCardului de Fidelitate emise de cora Arad se încheie la 30.04.2015. Cora păstrează HiperPunctele acumulate în acest interval încă 30 de zile, timp în care Titularul HiperCardului de Fidelitate cora Arad poate ridica Bonul de Cumparaturi. HiperPunctele nefolosite în termen de 30 de zile sunt pierdute definitiv. 

 

HiperPunctele de pe HiperCardul de Fidelitate nu pot fi preschimbate în bani. Utilizarea frauduloasă a HiperCardului de Fidelitate (inclusiv a celui virtual) duce la anularea acestuia și a HiperPunctelor acumulate pe acesta. Dacă Titularul HiperCardului de Fidelitate cora returnează un produs, HiperPunctele acumulate aferente acestui produs se anulează. La Punctul de Beneficii se poate obține la cerere, de către Titularul HiperCardului de Fidelitate, prin prezentarea actului de identitate, desfășurătorul HiperPunctelor acumulate în ultimele 30 de zile calendaristice. Desfășurătorul permite Titularului HiperCardului de Fidelitate cora să vadă pe ce dată și-a făcut cumpărăturile și câte HiperPuncte a acumulat. Orice obiecțiune în ceea ce privește HiperPunctele acumulate poate fi acceptată doar cu condiția prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecțiunea. HiperPunctele aferente cumpărăturilor dintr-o zi apar evidențiate în contul HiperCardului de Fidelitate a doua zi, moment în care devin valide pentru ridicarea cadourilor. Nu pot fi cumulate pe un HiperCard de Fidelitate HiperPunctele mai multor HiperCarduri și nici cumulate HiperPunctele de pe un HiperCard de Fidelitate cu HiperPunctele altui HiperCard de Fidelitate, indiferent de titularul acestora. Nu se percepe nici un comision de administrare a contului HiperCardului de Fidelitate. Cadourile sunt valabile în limita stocului disponibil. Dacă stocul se epuizează, cora va propune un cadou similar, de aceeași valoare și aferent aceluiași număr de HiperPuncte. Cadourile de fidelitate eliberate Titularului HiperCardului de Fidelitate cora nu pot fi returnate și nici schimbate cu excepția cazului în care prezintă defecte de conformitate care nu au putut fi observate la primirea lor de către Titularul HiperCardului de Fidelitate cora.

 

4.2. Tichetul cora Posesorul de HiperCard de Fidelitate cora beneficiază de Tichete cora pentru produsele semnalizate în cataloagele cora și la raft în oricare din hipermarketurile cora. Tichetul cora este un bon de reducere valabil în hipermarketul cora emitent pentru cumpărăturile realizate în acesta în perioada de valabilitate înscrisă pe bonul de reducere respectiv. Tichetul cora poate fi folosit doar integral, pentru cumparaturi a caror valoare totala depaseste valoarea Tichetului cora respectiv cu minimum 0.01 lei. Valoarea Tichetului Cora se calculeaza automat in functie de valoarea efectiv achitata de catre Posesorul unui HiperCard de Fidelitate cora pentru produsul pentru care primeste respectivul Tichet. Daca in acelasi moment sunt valabile si o reducere in Tichet si una directa la casa pentru acelasi produs, tichetul va fi calculat la ce a ramas de plata de catre Posesorul de HiperCard de Fidelitate cora, si nu la pretul de raft al produsului. Nu pot fi folosite Tichetele cora ilizibile, rupte sau a căror perioadă de valabilitate a expirat. După expirarea perioadei sale de valabilitate, Tichetul cora nu mai poate fi folosit. Tichetul Cora poate fi transmis de către Posesorul de HiperCard de Fidelitate cora unui terț, urmând a fi utilizat de acesta în condițiile și cu respectare prezentului Regulament și a mențiunilor înscrise pe respectivul bon de reducere. Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturilor, nu predă casierei HiperCardul său de Fidelitate pentru înregistrare (inclusiv HiperCardul de Fidelitate virtual), nu va putea beneficia de emiterea bonului de reducere. HiperCardul nu permite emiterea Tichetului cora ulterior momentului plății contravalorii cumpărăturilor făcute. Dacă Titularul HiperCardului de Fidelitate cora returnează un produs pentru care a fost acordată o reducere pe Tichetul cora, respectivul Tichet cora se anulează. Dacă Tichetul cora respectiv a fost deja folosit, valoarea sa este scăzută din suma returnată respectivului Titular al HiperCardului de Fidelitate cora pentru produsul în cauză. În cazul în care sistemul informatic care emite Tichetele cora este indisponibil temporar, echivalentul calculat în HiperPuncte de Fidelitate al Tichetelor cora care nu au putut fi emise va fi adăugat automat în contul HiperCardului de Fidelitate cora (inclusiv cel virtual) scanat pentru bonul de casă respectiv, la restabilirea sistemului. Această transformare va fi efectuată la aceeași valoare a HiperPunctului de Fidelitate valabilă pentru transformarea HiperPunctelor în Bon de Cumpărături din acel moment. *Beneficiile Programului de fidelitate nu pot fi acordate la achizitia de / utilizate pentru achizitia de produse care intra sub incidenta unor normative legale in vigoare care prevad in mod expres interzicerea/ limitarea acordarii/ utilizarii acestora. Detalii ale produselor excluse/ limitate vor fi afisate in fiecare magazin, pe situl www.cora.ro si in cataloagele Cora.

 

5. FOLOSIREA HIPERCARDULUI DE FIDELITATE cora S.C. România Hypermarché S.A. își rezervă dreptul de a dezactiva orice HiperCard de Fidelitate cora (inclusiv cel virtual) după o perioadă de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. HiperCardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul HiperCardului de Fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de HiperPunctele acumulate pe HiperCardul de Fidelitate în cauză și orice alte beneficii atașate HiperCardului de Fidelitate respectiv, însă va putea solicita emiterea unui nou HiperCard de Fidelitate, completând un nou formular de înscriere. În cazul în care HiperCardul de Fidelitate este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea fi înlocuit gratuit cu un nou HiperCard de Fidelitate, iar HiperPunctele acumulate vor fi disponibile pe noul HiperCard de Fidelitate. Reemiterea se va efectua la cererea titularului, la Punctul de Beneficii din hipermarketul cora care l-a emis, numai prin prezentarea actului de identitate în original și, pentru cazul de uzură sau deteriorare, a HiperCardului de Fidelitate în cauză. S.C. România Hypermarché S.A. își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite ilizibile. HiperCardul virtual de Fidelitate nu poate fi pierdut. Participantul poate oricand solicita la Punctul de Beneficii din hipermarketul cora emitent, numai prin prezentarea actului de identitate în original, codul de identificare al HiperCardului virtual de Fidelitate.

 

6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE Prin semnarea formularului de înscriere, respectiv completarea electronica a formularului virtual de inscriere cu date reale complete si acceptarea conditiilor Regulamentului de Participare, participantul își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a S.C. România Hypermarché S.A., precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform programului de fidelizare cora, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la S.C. România Hypermarché S.A. și partenerii săi contractuali. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. România Hypermarché S.A. în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 2705 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. S.C. România Hypermarché S.A. poate transmite aceste date terților în condiții de strictă confidențialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament. Participantul are drept de acces la date, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către S.C. România Hypermarché S.A., la sediul său din Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 73- 75, spațiul S1 (în incinta Cora Pantelimon) sectorul 3,București, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondență, precum și datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de S.C. România Hypermarché S.A. în scop de marketing direct. S.C. România Hypermarché S.A., în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menționate anterior, va comunica în scris informațiile solicitate și, după caz, măsurile luate. 

 

7. REGULAMENTUL OFICIAL Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la Program în toate hipermarketurile cora din România și pe site-ul www.cora.ro. Pentru informații suplimentare, participanții se pot adresa la Punctului de Beneficii din hipermarketurile cora. Prin participarea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

ORGANIZATOR: S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A.